Luyện nghe

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: The history of weather forecasting
Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: The history of weather forecasting

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: The history of weather forecasting - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Total Health Clinic
Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Total Health Clinic

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: TOTAL HEALTH CLINIC - Có đáp án

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Marine renewable energy
Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Marine renewable energy

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Marine renewable energy - Có đáp án

Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Cities built by the sea
Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Cities built by the sea

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Cities built by the sea - Có đáp án

Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Induction talk for new apprentices
Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Induction talk for new apprentices

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Induction talk for new apprentices - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Crime Report Form
Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Crime Report Form

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Crime Report Form - Có đáp án

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: The Extinction of Dodo Bird
Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: The Extinction of Dodo Bird

Bài tập Listening part 4 - Chủ đề: THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD - Có đáp án

Bài tập Listening Part 3 - City bike-sharing schemes
Bài tập Listening Part 3 - City bike-sharing schemes

Bài tập Listening part 3 - City bike-sharing schemes - Có đáp án

Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Local council report on traffic and highways
Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Local council report on traffic and highways

Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Local council report on traffic and highways - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Holiday rental
Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Holiday rental

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Holiday rental - Có đáp án

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Hand knitting
Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Hand knitting

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Hand knitting - Có đáp án

Bài tập Listening Part 3 - Multiple choice Question
Bài tập Listening Part 3 - Multiple choice Question

Bài tập Listening part 3 - Multiple choice Question - Có đáp án

Bài tập Listening Part 2 - Multiple choice Question
Bài tập Listening Part 2 - Multiple choice Question

Bài tập Listening part 2 - Multiple choice Question - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Junior Cycle Camp
Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Junior Cycle Camp

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: JUNIOR CYCLE CAMP - Table completion - Có đáp án

Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Health benefits of dance
Bài tập Listening Part 4 - Chủ đề: Health benefits of dance

Bài tập Listening part 4 - Chủ đề: Health benefits of dance - Sentence Completion - Có đáp án

Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Assignment on sleep and dreams
Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Assignment on sleep and dreams

Bài tập Listening Part 3 - Chủ đề: Assignment on sleep and dreams - Có đáp án

Bài tập Listening Section 2 - Multiple choice question
Bài tập Listening Section 2 - Multiple choice question

Bài tập Listening Section 2 - Multiple choice question - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Table Completion
Bài tập Listening Part 1 - Table Completion

Bài tập Listening part 1 - Table Completion - Có đáp án

Bài tập Listening Section 4 - Sentence completion
Bài tập Listening Section 4 - Sentence completion

Bài tập Listening Section 4 - Sentence completion - Có đáp án

Bài tập IELTS Listening - Section 1
Bài tập IELTS Listening - Section 1

Mẫu bài IELTS Listening Section 1

Bài tập Listening Part 3 - Multiple choice Question
Bài tập Listening Part 3 - Multiple choice Question

Bài tập Listening part 3 - Multiple choice Question - Có đáp án

Bài tập IELTS Listening  Matching Question
Bài tập IELTS Listening Matching Question

Sau đây là một dạng bài tập về IELTS Listening Matching Question giúp các bạn luyện tập nhuần nhuyễn hơn đối với IELTS Listening nhé.

Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Plan of Stevenson’s site
Bài tập Listening Part 2 - Chủ đề: Plan of Stevenson’s site

Bài tập Listening part 2 - Chủ đề: Plan of Stevenson’s site - Có đáp án

Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Children’s Engineering Workshops
Bài tập Listening Part 1 - Chủ đề: Children’s Engineering Workshops

Bài tập Listening part 1 - Chủ đề: Children’s Engineering Workshops - Có đáp án

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481