Học phí

Chương trình

Thời lượng

Trình độ đầu vào

Trình độ đầu ra

 

Học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS Academic

Lớp cấp tốc

Tổng số giờ

60 giờ/1 khóa (4 tuần)

5 buổi/tuần - 3 giờ/buổi

 

4.5 - 5.0

5.5

18.000.000 VND 

5.5 - 6.0 

6.5

18.800.000 VND 

từ 6.5

từ 7.0

19.600.000 VND

Lớp thường

Tổng số giờ

24 giờ/1 khóa (4 tuần) 

3 buổi/tuần - 2 giờ/buổi

 

 

0.0

3.5

7.200.000 VND 

3.5 

4.5

8.000.000 VND

4.5 

5.5

8.800.000 VND

5.5 

6.5

9.600.000 VND

từ 6.5

từ 7.0

10.400.000 VND

Lớp Online

Tổng số giờ

18 giờ/1 khóa (4 tuần)

3 buổi/tuần + 1.5 giờ/buổi 

 

0.0 

3.5

4.000.000 VND

3.5 

4.5

4.500.000 VND

4.5 

5.5

5.000.000 VND

5.5 

6.5

5.500.000 VND

từ 6.5

từ 7.0

6.000.000 VND

 

IELTS Writing Plus

Tổng số giờ

72 giờ/1 khóa (4 tuần)

3 buổi/tuần +  2 giờ/buổi

 

 

 5.0 

 

5.5

 

8.500.000 VND

 

IELTS Speaking Plus

Tổng số giờ

72 giờ/1 khóa (4 tuần)

3 buổi/tuần + 2 giờ/buổi

 

 

 5.0 

 

5.5

 

8.500.000 VND

 

IELTS General

Tổng số giờ

18 giờ/1 khóa (4 tuần)

 3 buổi/tuần + 1.5 giờ/buổi

 

0.0 

3.5

5.500.000 VND

3.5 

4.5

6.300.000 VND

4.5 

5.5

7.100.000 VND

5.5 

6.5

7.900.000 VND

6.0

từ 7.0

8.700.000 VND

IELTS 1-On-1

(tại trung tâm hoặc online)

Linh hoạt

Không giới hạn

Không giới hạn

Liên hệ để được tư vấn chi tiết

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481