Luyện đọc

Một số tips giúp đạt điểm cao IELTS Reading
Một số tips giúp đạt điểm cao IELTS Reading

Reading là một trong bốn phần thi bắt buộc của bài thi IELTS, đây cũng được xem là phần thi thử thách nhất để chinh phục được band điểm cao. Hãy...

Reading part 3 - Chủ đề: Why fairy tales are really scary tales
Reading part 3 - Chủ đề: Why fairy tales are really scary tales

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Reading part 3 - Chủ đề: Why fairy tales are really scary tales - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: The Desolenator: producing clean water
Reading part 2 - Chủ đề: The Desolenator: producing clean water

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: The Desolenator: producing clean water - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: Henry Moore
Reading part 1 - Chủ đề: Henry Moore

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: Henry Moore (1898-1986) - Có đáp án

Reading part 3 - Chủ đề: Having a laugh
Reading part 3 - Chủ đề: Having a laugh

Bài viết cung cấp cho đọc giả bài tập Reading part 3 - Chủ đề: Having a laugh - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: Should we try to bring extinct species back to life?
Reading part 2 - Chủ đề: Should we try to bring extinct species back to life?

Bài viết cung cấp cho đọc giả Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: Should we try to bring extinct species back to life? - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: Could urban engineers learn from dance?
Reading part 1 - Chủ đề: Could urban engineers learn from dance?

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: Could urban engineers learn from dance? - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: Daylight Saving Time
Reading part 2 - Chủ đề: Daylight Saving Time

Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: Daylight Saving Time - Có đáp án

Reading part 3 - Chủ đề: What is exploration?
Reading part 3 - Chủ đề: What is exploration?

Bài tập Reading part 3 - Chủ đề: What is exploration? - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: Driverless cars
Reading part 2 - Chủ đề: Driverless cars

Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: Driverless cars - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: Nutmeg – a valuable spice
Reading part 1 - Chủ đề: Nutmeg – a valuable spice

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: Nutmeg – a valuable spice - Có đáp án

Reading part 3 - Chủ đề: Attitudes towards Artificial Intelligence
Reading part 3 - Chủ đề: Attitudes towards Artificial Intelligence

Bài tập Reading part 3 - Chủ đề: Attitudes towards Artificial Intelligence - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: Changes in reading habits
Reading part 2 - Chủ đề: Changes in reading habits

Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: Changes in reading habits - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: Roman tunnels
Reading part 1 - Chủ đề: Roman tunnels

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: Roman tunnels - Có đáp án

Reading part 3 - Chủ đề: Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat
Reading part 3 - Chủ đề: Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat

Bài viết cung cấp cho đọc giả bài tập Reading part 3 - Chủ đề: Plant ‘thermometer’ triggers springtime growth by measuring night-time heat - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers
Reading part 2 - Chủ đề: Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: Roman shipbuilding and navigation
Reading part 1 - Chủ đề: Roman shipbuilding and navigation

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: Roman shipbuilding and navigation - Có đáp án

Reading part 3 - Chủ đề: How to make wise decisions
Reading part 3 - Chủ đề: How to make wise decisions

Bài tập Reading part 3 - Chủ đề: How to make wise decisions - Có đáp án

Reading part 2 - Chủ đề: I contain multitudes
Reading part 2 - Chủ đề: I contain multitudes

Bài tập Reading part 2 - Chủ đề: I contain multitudes - Có đáp án

Reading part 1 - Chủ đề: The White Horse of Uffington
Reading part 1 - Chủ đề: The White Horse of Uffington

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: The White Horse of Uffington - Có đáp án

Phân tích từ vựng bài đọc IELTS Reading - Information Theory- the Big Data
Phân tích từ vựng bài đọc IELTS Reading - Information Theory- the Big Data

Bài tập IELTS Reading - Information Theory- the Big Data có đáp án.

Reading part 3 - Chủ đề: The future of work
Reading part 3 - Chủ đề: The future of work

Bài tập Reading part 3 - Chủ đề: The future of work - Có đáp án

Phân tích từ vựng bài đọc IELTS Reading -  The True Cost of Food
Phân tích từ vựng bài đọc IELTS Reading - The True Cost of Food

Bài tập IELTS Reading - The True Cost of Food có đáp án.

Reading part 2 - Chủ đề: The Step Pyramid of Djoser
Reading part 2 - Chủ đề: The Step Pyramid of Djoser

Bài tập Reading part 1 - Chủ đề: The Step Pyramid of Djoser - Có đáp án

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481